Privacybeleid


Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft de praktijken van Domaine du Chant d'Eole met betrekking tot informatie verzameld van gebruikers die onze website bezoeken op https://www.chantdeole.be.

Redenen voor het verzamelen van gegevens


De verwerking van uw Persoonlijke Informatie (d.w.z. alle informatie die het mogelijk maakt u met redelijke middelen te identificeren; hierna "Persoonlijke Informatie") [voeg een uitleg toe van de wettelijke basis voor de verwerking van Persoonlijke Informatie, bijvoorbeeld:] is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u en om onze diensten aan u te leveren, om onze legitieme belangen te beschermen en om te voldoen aan de wettelijke (juridische en financiële) verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

Door gebruik te maken van de Site stemt u in met het verzamelen, opslaan, gebruiken, openbaar maken en ander gebruik van uw Persoonlijke Informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Wij moedigen onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig te lezen en te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Welke informatie verzamelen we?


Wij verzamelen twee soorten gegevens en informatie over onze Gebruikers.

Het eerste type is niet-identificeerbare en niet-persoonlijk identificeerbare informatie over een of meer Gebruikers die aan ons beschikbaar kan worden gesteld of kan worden verzameld als gevolg van hun gebruik van de Site ("Niet-persoonlijke informatie"). Wij kennen niet de identiteit van de Gebruikers van wie deze niet-persoonlijke informatie is verzameld. Niet-persoonlijke informatie die wordt verzameld kan bestaan uit uw geaggregeerde gebruiksinformatie en technische informatie die door uw apparaat wordt verzonden, met inbegrip van bepaalde software- en hardware-informatie (bijvoorbeeld het type browser en besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, taalinstellingen, toegangstijden, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. bekeken pagina's, online navigatie, klikken, acties, etc.).

Het tweede type is Persoonlijke Informatie, d.w.z. individueel identificeerbare informatie, waarmee een individu kan worden geïdentificeerd of waarmee, met redelijke middelen, een individu kan worden geïdentificeerd. Deze informatie omvat :

 • Apparaatinformatie: wij verzamelen Persoonlijke Informatie over uw apparaat, waaronder geolocatiegegevens, IP-adres, unieke identificatoren (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie met betrekking tot uw activiteiten op de Site.


Hoe ontvangen we informatie over jou?

Uw persoonlijke gegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens verstrekt door u te registreren op onze Site;
 • Wanneer u onze Site gebruikt of betreedt in verband met uw gebruik van onze diensten;
 • Van externe leveranciers, diensten en openbare registers (bijv. aanbieders van verkeersanalyses).

Welke informatie verzamelen we?


Wij verhuren, verkopen of delen geen gebruikersinformatie met derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wij kunnen informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Met u communiceren: door u berichten te sturen over onze diensten, u technische informatie te geven en eventuele vragen van de klantenservice te beantwoorden;
 • Met je communiceren en je op de hoogte houden van de laatste updates en nieuwe services;
 • Om u advertenties te tonen wanneer u onze Site gebruikt (zie het gedeelte "Advertenties" voor meer informatie);
 • Onze websites en producten promoten (zie het gedeelte "Marketing" voor meer informatie);
 • Statistische en analytische onderzoeken uit te voeren om de Site te verbeteren
 • Naast de verschillende vormen van gebruik die hierboven worden genoemd, kunnen wij Persoonlijke Gegevens overdragen aan of bekendmaken aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en onderaannemers.

We kunnen ook informatie vrijgeven als we in goed vertrouwen geloven dat het vrijgeven van de informatie nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidswege; (ii) ons beleid (waaronder ons Privacybeleid) uit te voeren, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen daarvan; (iii) vermoede fraude of inbreuken op de beveiliging te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of hiertegen op te treden; (iv) om onze rechten te vestigen of uit te oefenen om ons te verdedigen tegen een juridische claim; (v) om schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze gebruikers, u of een derde partij te voorkomen; of (vi) om samen te werken met de wetshandhavingsinstanties, en/of waar wij van mening zijn dat dit nodig is, om intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke rechten af te dwingen.

Gebruikersrechten

Je kunt het vragen:

 1. Bevestiging ontvangen dat uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt (of een melding dat uw persoonlijke gegevens niet zijn verwerkt, indien van toepassing) en toegang krijgen tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens en aanvullende informatie;
 2. Verzoek om rectificatie van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.
 3. De verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen;
 4. De verwerking van uw persoonlijke gegevens weigeren;
 5. Ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande gegevens:
[contactgegevens toevoegen].


Behoud

We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om onze diensten te leveren en zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en ons beleid uit te voeren. Bewaartermijnen worden bepaald door het type informatie dat is verzameld en het doel waarvoor deze is verzameld, rekening houdend met de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde en ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving bewaren we archieven met persoonlijke gegevens van de klant, documenten voor het openen van een rekening, communicatie en alle andere vereiste informatie.

We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken onvolledige of onjuiste informatie corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners gebruiken cookies en andere technologieën in onze gerelateerde diensten, inclusief wanneer u onze site bezoekt of toegang krijgt tot onze diensten.

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat toekent wanneer u de site bezoekt. Cookies zijn erg nuttig en het gebruik ervan kan verschillende doelen dienen, met name om u in staat te stellen efficiënt van de ene pagina naar de andere te navigeren, om de automatische activering van bepaalde functionaliteiten toe te staan, om uw voorkeuren te onthouden en om u in staat te stellen sneller en eenvoudiger met onze Services te communiceren. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, overeenkomen met uw interesses en dienovereenkomstig worden gepersonaliseerd, en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services te verzamelen.

De Site gebruikt de volgende soorten cookies:

a.Sessiecookies" , die alleen tijdelijk worden opgeslagen tijdens uw browsersessie om normaal gebruik van het systeem mogelijk te maken en die van uw apparaat worden verwijderd wanneer u de browser sluit;

b.Persistent cookies", die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde tijd op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Deze cookies worden gebruikt wanneer wij u moeten herkennen bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen uw voorkeuren te onthouden wanneer u de volgende keer inlogt;

c."Cookies van derden" die worden ingesteld door andere online diensten die de inhoud beheren op de pagina die u bezoekt, bijvoorbeeld door externe analysebedrijven die onze webtoegang monitoren en analyseren.

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie over u, maar wij kunnen persoonlijke informatie over u die wij opslaan, koppelen aan informatie die is opgeslagen en verkregen door cookies. U kunt cookies verwijderen door de instructies in de voorkeuren van uw apparaat te volgen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige functies van onze Site mogelijk niet goed werken en uw online ervaring beperkt kan zijn.

We gebruiken ook een tool genaamd "Google Analytics" om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie zoals de frequentie waarmee gebruikers de Site bezoeken, de pagina's die zij bezoeken, etc. Wij gebruiken de door Google Analytics verzamelde informatie om onze website te verbeteren. Wij gebruiken de door Google Analytics verzamelde informatie uitsluitend om de Site en de diensten ervan te verbeteren. Google Analytics verzamelt het IP-adres dat aan u is toegewezen op de dag dat u de Site bezoekt, in plaats van uw naam of andere identificerende informatie. We combineren geen informatie die door Google Analytics is verzameld met informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het vermogen van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan deze Site te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Google.

Verzamelen van informatie door derden

Ons beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie die wij van u verzamelen. Voor zover u uw informatie doorgeeft aan andere partijen of sites op het internet, kunnen er andere regels van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van deze partijen of sites. Daarom raden we u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke derde partij aan wie u vrijwillig uw informatie verstrekt.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren of op personen die wij niet in dienst hebben of managen, met inbegrip van derden aan wie wij uw informatie kunnen vrijgeven zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Hoe beschermen we uw informatie?

Wij besteden veel zorg aan het implementeren en onderhouden van de beveiliging van de Site en uw informatie. [leg uw beveiligingspraktijken uit, bijvoorbeeld: we gebruiken standaardprocedures in de branche om de beveiliging te garanderen van de informatie die we verzamelen en opslaan, en om onbevoegd gebruik van die informatie te voorkomen. Wij eisen van derden dat zij voldoen aan vergelijkbare beveiligingseisen in overeenstemming met dit Privacybeleid] . Hoewel we redelijke stappen ondernemen om informatie te beschermen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van personen die onbevoegde toegang krijgen tot of misbruik maken van onze Site, en we geven geen garantie, expliciet, impliciet of anderszins, om dergelijke toegang te voorkomen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

Houd er rekening mee dat sommige ontvangers van gegevens zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden. In dergelijke gevallen zullen we uw gegevens alleen overdragen aan landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, of zullen we wettelijke overeenkomsten opstellen die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

Marketing


Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc., zelf of via onderaannemers gebruiken om u te voorzien van promotionele inhoud over diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn.

Uit respect voor uw recht op privacy, nemen wij in deze promotionele inhoud manieren op waarop u zich kunt afmelden voor het ontvangen van verdere promotionele aanbiedingen van ons. Als u zich afmeldt, verwijderen we uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze marketing distributielijsten.

Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinge-mails van ons, we u andere belangrijke berichten per e-mail kunnen sturen zonder dat u de mogelijkheid hebt om u af te melden. Dit kunnen klantenserviceberichten of administratieve kennisgevingen zijn.

Zakelijke transacties

We kunnen informatie delen in het geval van een zakelijke transactie (bijv. verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, fusie, consolidatie of verkoop van activa). In de bovengenoemde gevallen zal het ontvangende of overnemende bedrijf de rechten en verplichtingen overnemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Minderjarigen

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de persoonlijke gegevens van kinderen te beschermen, vooral in een online omgeving. De Site is niet ontworpen voor gebruik door kinderen. In geen geval staan wij toe dat onze diensten worden gebruikt door minderjarigen zonder voorafgaande toestemming of machtiging van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van minderjarigen. Als een ouder zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind ons Persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder zijn of haar toestemming (of als een voogd zich ervan bewust wordt dat het kind voor wie hij of zij verantwoordelijk is ons Persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder zijn of haar toestemming), moet hij of zij contact met ons opnemen op : info@chantdeole.be

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien; materiële wijzigingen worden van kracht zodra het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De laatste herziening zal beschikbaar zijn in de "Laatst gewijzigd" sectie. Als je het Platform blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen op onze website zijn geplaatst, betekent dit dat je deze wijzigingen erkent en aanvaardt en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Neem contact met ons op


Voor meer informatie over deze verkoopvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen per post op

Domaine du Chant d'Eole sprl
Grand'Route 58 à 7040 Quévy-le-Grand
per telefoon op +32 65 22 05 00
of per e-mail op info@chantdeole.be.

Laatst gewijzigd: 10 november 2020